Splošni pogoji uporabe spletne strani

Informacije o ponudniku in kontakt

Ponudnik in sedež: Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., Klanec 3, 5250 Solkan

Zastopnica: Aneja Štrukelj

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@dosezisanje.si

Preko telefonske številke nismo dostopni. Vso komunikacijo opravljamo zgolj preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.

TRR: SI56 0400 1004 9970 412 (Nova KBM d.d.)

Matična številka: 6409059000

ID za DDV: 53406273  (ponudnik NI zavezanec za davek na dodano vrednost oz. DDV)

Glavna dejavnost SKD: 96.090 (Dr.storitvene dej.,d.n.)

Datum vpisa podjetja: 10.07.2013

Dobrodošli na spletni strani https://anejastrukelj.si, (»spletna stran«).

Spletna trgovina oz. spletno mesto https://anejastrukelj.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov ter storitev uporabniku. Upravlja ga podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., registrirano v Sloveniji z matično številko 6409059000 (»Dosezi sanje, upravljalec, ponudnik, podjetje, prodajalec ali mi«)

Pred vami so Splošni pogoji uporabe te spletne strani (»Splošni pogoji«). Njihov namen je predstaviti temeljne pravice in obveznosti, ki veljajo med vami kot uporabnikom in nami kot upravljavcem te spletne strani.

Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v spletni trgovini oziroma uporablja spletno mesto https://anejastrukelj.si (»Uporabnik, stranka, kupec, potrošnik ali tudi naročnik«).

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo ter veljajo za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Sestavljeni so v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), na podlagi priporočil GZS, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Če vam katera koli določba teh Splošnih pogojev ni povsem razumljiva, vam svetujemo, da se pred začetkom uporabe te spletne strani posvetujete z nami. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja ter skupaj razrešili morebitne nejasnosti. Na voljo smo vam na e-poštnem naslovu info@dosezisanje.si .

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Opredelitev pojmov

(1) Ponudnik je podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. Klanec 3, 5250 Solkan, ki upravlja s spletno stranjo https://anejastrukelj.si

(2) Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran ponudnika in spletno trgovino na spletni strani https://anejastrukelj.si. Uporabnik postane kupec, ko je sklenjena pogodba o nakupu blaga, storitev ali pogodba o dobavi digitalne vsebine.

(3) Kupec je oseba, ki v sistemu spletne trgovine na spletni strani https://anejastrukelj.si s ponudnikom sklene pogodbo o nakupu blaga ali storitev ali pogodbo o dobavi digitalne vsebine.

(4) Spletna trgovina je informacijski sistem podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., ki deluje na spletni strani https://anejastrukelj.si in je namenjen prestavitvi in prodaji blaga, storitev in digitalne vsebine uporabnikom na daljavo.

(5) Spletna stran je https://anejastrukelj.si

(6) Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti ponudnika in kupca v zvezi s prodajo in nakupom blaga, storitev in digitalne vsebine preko spletne trgovine.

(7) Izdelki so fizični izdelki (npr. planerji, knjige), ki so predstavljeni in se prodajajo v spletni trgovini ter se jih pošilja po pošti.

(8) Storitve so vsi izdelki, ki se jih ne dobi v fizični obliki, ampak obstajajo samo v digitalni obliki oz. se jih izvede v živo (npr. individualno branje HD kart v živo, pdf vodniki, branja kart dostavljena v pdf obliki, pdf knjige, spletni tečaji oz. programi, masterclassi)

1. Sprejetje Splošnih pogojev uporabe in morebitne spremembe

Splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Ponudnikom in stranko.

Splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Ponudnikom. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev.

Splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://anejastrukelj.si/pogoji-poslovanja.

Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Ponudnika.

Splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

2. Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. (v nadaljevanju Ponudnik) so sestavni del vseh pogodb med Ponudnikom in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s Ponudnikom.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Ponudnikom in stranko.

Ponudnik obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

3. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. (v nadaljevanju Ponudnik) so sestavni del vseh pogodb med Ponudnikom in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s Ponudnikom.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Ponudnikom in stranko.

Ponudnik obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

4. Avtorske pravice

Vsebina te spletne strani je avtorsko delo Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. in kot taka predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Poleg besedila in podatkov na spletni strani sodi med pravno varovano lastnino tudi celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi.

Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi.

Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p.. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. uporabnikom spletne strani https://anejastrukelj.si ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

5. Uporaba spletnega mesta

Uporabnik/kupec se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik/kupec spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

6. Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov

Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh.

V takem primeru se kupca nemudoma obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka. Prav tako se kupca obvesti ter omogoči zamenjavo izdelka ali preklic naročila v primeru, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://anejastrukelj.si/pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Ponudniku pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Ponudnik pravico, da odstopi od pogodbe.

7. Omejitve odgovornosti

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletnih straneh podjetja. Podjetje ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov.

Vse slike na spletnih straneh podjetja se po tem aktu štejejo za simbolične. Vsak izdelek je unikaten, zato lahko pride do manjših odstopanj v barvi ali vzorcu.

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

Različne oblike svetovanja, izobraževanja, coachinga in ostalih storitev oz. izdelkov, ki jih podjetje ponuja, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe.

Nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete lečečega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč.

Storitve podjetja ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja.

Po tem aktu se šteje, da je vsak naročnik takih storitev našega podjetja seznanjen in se s tem strinja.

8. Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti Ponudnika o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Ponudnika https://anejastrukelj.si/varstvo-osebnih-podatkov.

Ponudnika zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

9. Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami na spletni strani https://anejastrukelj.si

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov).

Ponudnik močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju.

Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom. Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

Izdelki in storitve podjetja

10. Ponujeni izdelki in storitve podjetja

Podjetje ponuja izdelke in storitve, ki se nanašajo na osebnostni razvoj in so primeroma sledeče:

 1. spletni tečaji
 2. masterclassi
 3. coaching
 4. 1:1 branja Human Design karte
 5. PDF različice branj Human Design kart
 6. planerji, dnevniki in knjige in dodatni pripomočki zanje (digitalni produkti za natisniti)

Storitve in izdelki podjetja so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani https://anejastrukelj.si. Cena posameznega izdelka oz. storitve je prikazana na strani izdelka in jasno razvidna.

11. Kraji ponudbe storitev in izdelkov

Podjetje izdelke in storitve ponuja naročnikom preko spletne strani https://anejastrukelj.si, njenih poddomenah in preko strani podjetja Dosezi sanje na več različnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn, itd.).

Podjetje v ponudbi opredeli lastnosti izdelka in vsebino storitve, pomen in tehnike opravljanja tečajev in vaj ter ceno posamezne storitve ali izdelka.

12. Omejitev odgovornosti

Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Ponudnik si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Ponudnik si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Ponudnik pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Ponudnik nemudoma obvestil stranko o tehničnih težavah ter posredoval navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Ponudnika na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Ponudnika nemudoma obveščena.

Ponudnik si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

13. Cene storitev in izdelkov ter stroški dostave

Vse cene naših izdelkov so prikazane razvidno, izražene v € (EUR) in v vseh podanih cenah artiklov je DDV izvzet, ker nismo davčni zavezanci.

Cene, prikazane na spletnem naslovu ponudnika (podjetja) se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno.

Cene navedene na spletni strani ne vključujejo stroškov poštnine. Ponudnik jih obračuna posebej. Izdelkom, ki se jih pošlje preko elektronskega naslova se ne računa poštnine.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji.

Dostavo fizičnih izdelkov za nas opravljata pogodbeni dostavni službi Pošta Slovenije d.o.o. in GLS d.o.o.. Stroški dostave za naročila iz tujine se obračunajo po veljavnem ceniku za tujino Pošte Slovenije d.d.

Dostava digitalnih izdelkov poteka na podani elektronski naslov, ki ga je stranka navedla ob oddaji naročila. Stranka je na to pred nakupom tudi opozorjena.

14. Posebna oznaka izdelkov

Znižanja: z oznako »Popust« oziroma »Akcija!« oziroma s prečrtano ceno je lahko označen izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri glede na ceno, ki jo je izdelek imel pred prejemom te oznake. Odstotek oziroma višina znižanja je navedena ob izdelku (t.j. navedeni odstotek oziroma prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki so znižani naključno število dni, saj družba cene redno posodablja glede na aktualno stanje zalog in zabeleženo količino povpraševanja.

Ob znižanju je vselej navedena tudi povprečna cena izdelka v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.

Razprodani izdelki: z oznako »Trenutno ni na zalogi« oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga v spletni trgovini trenutno nimamo na zalogi in ga ne bomo mogli pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.

Ocene in mnenja o izdelkih: z zvezdicami oziroma številkami lahko družba objavlja ocene izdelkov, ki jih sama oziroma s pomočjo partnerjev občasno pridobiva (npr. s pomočjo anketiranja kupcev, preko elektronskih sporočil, ki so poslana družbi, ipd.) na vseh pripadajočih spletnih mestih in povezanih družbenih omrežjih, ki pripadajo družbi, kakor tudi preko drugih elektronskih kanalov.

15. Plačilne metode

Uporabnik (stranka) lahko kupljene izdelke in storitve plača na naslednje načine:

 s plačilnimi in kreditnimi karticami (preko portala PayPal) – podatki o karticah se ne beležijo na strežniku podjetja. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, America Express, Discover, Diners, JCB in Maestro (če plačnikova plačilna kartica Maestro to omogoča). Kupcu za uporabo kreditnih kartic ni potrebno ustvariti svoj PayPal uporabniški račun. Plačilni sistem PayPal velja za enega najbolj varnih plačilnih sistemov na svetu.

 – S plačilom preko PayPal

– S plačilom po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (5) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini https://anejastrukelj.si ob naročilu.

Stroški pošiljanja veljajo v notranjem prometu na območju Slovenije.

16. Davčna blagajna

Prodajalec pošlje račun na elektronski naslov, ki ga je uporabnik vpisal ob oddaji naročila oz. sklenitvi pogodbe. Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih prodajalec ne bo mogel upoštevati.

Če želi uporabnik račun za podjetje, lahko ob naročilu v prostor za opombe oziroma po zaključenem naročilu na info@dosezisanje.si sporoči naziv podjetja in davčno številko.

Od 2.1.2016 za potrjevanje računov uporabljamo davčne blagajne.

17. Koda kupona / Koda za popust

Kode za popust prinašajo različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine (popust v odstotkih, popust v fiksni vrednosti,…). Aktivno kodo za popust najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posameznega oddelka, v našem promocijskem sporočilu ali drugih medijih.

Kode so lahko časovno omejene, vezane na posamezen izdelek, posameznega kupca, nekatere je možno unovčiti večkrat, spet druge samo enkrat.

Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za Kupone in darilne kartice navede edinstveno kodo ter potrdi s klikom na gumb “potrdi”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

18. Postopek nakupa oz. oddaje naročila

Za oddajo naročila uporabnik sledi postopku nakupa v spletni trgovini.

Uporabnik izbere vrsto ter količino izdelka ali storitev in skrbno pregleda nakupno košarico ter izvede morebitne popravke.

Sledil bo obrazec v katerem kupec vnese vse potrebne podatke za dostavo in izvedbo tega izdelka oz. storitve.

Ko uporabnik navede vse podatke, potrebne za sklenitev in izvedbo pogodbe o prodaji izdelka, izvedbi storitev oziroma dobavi digitalne vsebine, in poda vse izjave, zahtevane za veljavno sklenitev prodajne pogodbe, pritisne gumb, ki se glede na izbrano plačilno sredstvo glasi »Kupite sedaj« ali »Zaključi nakup« ali »PayPal checkout«, da pošlje naročilo.

S tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. O teh pogojih je uporabnik tudi še enkrat dodatno obveščen na strani pred zaključkom naročila oz. nakupa.

V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

Kupec odgovarja za točnost in ažurnost podatkov, ki jih navede v svojem naročilu.

Po oddaji naročila v spletni trgovini https://anejastrukelj.si uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Potrditev naročila, skupaj z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja, tvori potrdilo o sklenjeni pogodbi.

V tem obvestilu, ki ga prejme na elektronski naslov so navedeni izdelki in količine, ki jih je uporabnik izbral in če je, še znesek dostave. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.

Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

19. Izstavljanje računov

Po uspešnem plačilu naročila ponudnik pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani ponudnika.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

20. Dobavni pogoji – dostava na elektronski naslov in izvedba storitve

Storitev je opravljena, ko podjetje posreduje kupcu vse dokumente, ki jih zajema naročena storitev.

Storitev šteje za dostavljeno, ko podjetje prejme elektronsko potrdilo o prejemu elektronske pošte. Storitev šteje za dostavljeno tudi, če naročnik kako drugače potrdi prejeto storitev oziroma ne sporoči, da storitve ni prejel.

V primeru tehničnih težav pri elektronski dostavi, sta podjetje in naročnik zavezana, da se vzajemno obvestita o težavah pri dostavi, z namenom, da se težave uspešno odpravijo in podjetje storitev uspešno dostavi.

Digitalni izdelki bodo poslani na naslov v razmaku nekaj ur od prejetja plačila do 10 delovnih dni – odvisno od tega, kateri digitalni izdelek je bil izbran. Posamezna čakalna doba je jasno napisala pri vsakem izdelku posebej.

V primeru naročila branja karte v živo, se kupec in ponudnik po izvedenem naročilu skupaj dogovorita za željeni termin izvedbe storitve.

Podjetje v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo izdelka iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da kupec ne prejme naročenega izdelka v dogovorjenem roku, mora podjetje pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če podjetje tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup izdelkov.

Podjetje ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

21. Dobavni pogoji – dostava na poštni naslov

Izdelke podjetje dostavlja preko Pošte Slovenije, GLS ali druge paketne dostave, ki izvaja dostavo blaga na domu. Uporabnik je seznanjen, da je cena dostave odvisna od velikosti naročenega izdelka in se določa po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, GLS oziroma druge dostavne službe. Podjetje naročnika seznani s ceno dostave že na spletni strani pred zaključkom oddaje naročila.

Rok, v katerem ponudnik odpremi naročeni izdelek, je odvisen od izbranega načina plačila. V primeru plačila s plačilom s plačilnimi in kreditnimi karticami (preko portala PayPal) in preko storitve PayPal ponudnik odpremi kupljeni izdelek najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po potrditvi naročila, v primeru plačila z nakazilom na transakcijski račun ponudnika pa najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po prejemu plačila na transakcijski račun ponudnika.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da dostavna služba dostavi naročene izdelke v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in na naslov, ki ga je naročnik posredoval ob naročilu.

Podjetje ni odgovorno za to, koliko dni si posamezna dostavna služba vzame čas za dostavo paketa.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da v primeru nezmožnosti prevzema izdelkov na domu, izdelke lahko prevzame na naslovu Pošte Slovenije, ki je naveden na obvestilu o prispeli pošiljki ali paketomatih podjetja GLS.

V primeru neprevzetega vračila pošiljke, podjetje kontaktira naročnika in ga seznani z nastalo situacijo. Paket se, po predhodni potrditvi in obvestilu kupcu, ponovno pošlje na stroške kupca in sicer preko Pošte Slovenija s storitvijo PPN (poštnino plača naslovnik). Ceno ponovnega pošiljanja zaračuna Pošta Slovenija po njihovem veljanem ceniku.

Podjetje v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo izdelka iz razlogov, na katere nima vpliva.

V primeru, da kupec ne prejme naročenega izdelka v dogovorjenem roku, mora podjetje pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če podjetje tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup izdelkov.

Podjetje ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

22. Izdelki, storitve in digitalne vsebine na spletni strani

Opis in glavne značilnosti izdelkov in storitev so navedene pri posameznem izdelku oziroma storitvi v spletni trgovini.

Ponudnik lahko iz spletne trgovine kadarkoli odstrani katerikoli izdelek ali storitev, kot tudi spremeni glavne značilnosti izdelka ali storitve.

Za odstranitev kateregakoli izdelka ali storitve iz spletne trgovine ali za spremembo katerekoli glavne značilnosti izdelka ali storitve v spletni trgovini ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti v razmerju do kupca, uporabnika ali katerekoli tretje osebe.

Digitalna vsebina v obliki spletnih programov je kupcu oz. uporabniku dostopna le za obdobje, navedeno ob posameznem spletnem programu oz. dokler se spletni program izvaja/prodaja. Digitalna vsebina z mesečno naročnino je uporabniku dostopna v celotnem obdobju, za katerega uporabnik plača naročnino.

Za storitve, ki jih kupec oz. uporabnik prejme na elektronski naslov, se smatra, da si jih prenese tudi na svoj računalnik, mobilno napravo ali tablico, zato se ponudnik ne zavezuje k potrebi po ponovnem pošiljanju v kolikor uporabnik izgubi ali izbriše kupljeni izdelek.

23. Mnenja, ocene in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Odstopi od nakupa, vračila, reklamacije, pritožbe

24. Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Ponudnikom in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Ponudnika.

Skladno z zakonsko ureditvijo Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@dosezisanje.si.

Ponudnik bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

25. Odstop podjetja od pogodbe

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Ponudnik (podjetje) pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Ponudnik na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Ponudnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Ponudniku neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

Ponudnik si tudi pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti.

V kolikor bi uporabnik že plačal po predračunu, mu v tem primeru ponudnik nakaže vso kupnino vključno s stroški dostave v roku 8 dni.

Če kupcu ne bo mogoče dostaviti kupljenega izdelka, bo ponudnik poslal kupcu elektronsko sporočilo s podatkom, kaj je treba storiti za ponovno dostavo. Če se kupec ne strinja s pogoji ponovne dostave ali če se v 30 dneh ne odzove na takšno elektronsko sporočilo, ponudnik šteje, da kupec odstopa od pogodbe.

O tem, da šteje, da je pogodba razvezana, ponudnik obvesti kupca z elektronskim sporočilom. V posledici razveze pogodbe ponudnik v nadaljnjih 14 dneh po poslanem elektronskem sporočilu vrne kupcu prejeto plačilo, zmanjšano za stroške prevoza, dostave ali pošiljanja.

Čeprav bo ponudnik vedno storil vse, da izvede vse pogodbe nakupa izdelkov, lahko pride do izjemnih okoliščin (npr. v času Potrditve naročila sistem za naročanje ni usklajen s sistemom, ki vodi zaloge izdelkov…), zaradi katerih ponudnik ne more dobaviti izdelka, čeprav je kupcu že poslalo potrditev naročila. O nastopu izjemnih okoliščin ponudnik obvesti kupca nemudoma po ugotovitvi takšne okoliščine.

26. Odstop uporabnika od sklenjene pogodbe (izvedenega naročila), preden je naročilo plačal in dobil naročeno

V primeru, da želi uporabnik odstopiti od naročila, ki ga je opravil, nas lahko obvesti najkasneje v 4 urah na elektronski naslov info@dosezisanje.si , da lahko storniramo naročilo in ne začnemo z izdelavo ali pripravo paketa.

27. Odstop uporabnika oz. kupca od pogodbe, za izdelek, ki ga je že prejel – vračilo blaga

Podjetje skladno z zakonom o varstvu potrošnikov omogoča naročniku oziroma kupcu izdelkov, da v roku 14 dni od prejema izdelkov, brez navedbe razloga te izdelke vrnejo nazaj. Podjetje v takem primeru vrne denar najkasneje v roku 30 dni.

Ta določba velja le za fizične osebe in za izdelke, ki niso personalizirani po želji naročnika.

Naročnik oziroma kupec je seznanjen in se strinja, da v takem primeru stroške pošiljanja izdelka nazaj krije sam.

V primeru kakršne koli pritožbe zaradi izdelka ali zaradi postopka nakupa prosimo, da nam posredujete vašo pritožbo pisno na elektronski naslov info@dosezisanje.si. Vašo pritožbo bomo evidentirali in nanjo v najkrajšem možnem času odgovorili.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik (uporabnik, kupec) pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., da odstopa od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti ali uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri tem lahko kupca bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko kupec obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., Klanec 3, 5250 Solkan.

Blago je potrebno vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. V podjetju Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. omogočamo tudi zamenjavo artikla.

28. Obrazec za odstop od pogodbe

Obrazec za odstop od pogodbe, najdeš TUKAJ.

Kupec izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošlje na e-naslov info@dosezisanje.si. ali na sedež podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p., Klanec 3, 5250 Solkan.

29. Posebnosti glede odstopa kupca od pogodbe

Skladno s 43č členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) potrošnik (kupec, uporabnik) nima pravice odstopa od pogodbe:

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika (personalizirano) in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

S temi posebnostmi je kupec seznanjen tudi pri zaključku naročila (stran Blagajna).

Z zaključkom naročila kupec potrjuje in se zaveda, da ne nudimo vračila kupnine za nobeno našo online in personalizirano storitev, ko se le-ta že enkrat izvede oz. se dodeli dostop z možnostjo prenosa oz. poslušanja. Za vse fizične izdelke, ki se jih pošlje po pošti, velja 14 dnevni odpovedni rok. Več je zapisano v Pogojih poslovanja te spletne strani, za dodatna vprašanja pa smo na voljo tudi preko našega elektronskega naslova info@dosezisanje.si.

30. Odstop stranke od pogodbe pri naročilu storitev

Ponudnik ne omogoča odstopa od pogodbe pri storitvah, ki jih ponuja, v roku 14 dni od sklenjene pogodbe oziroma naročila storitve, brez navedbe razloga. Šteje se, da je naročnik s tem seznanjen in se strinja.

31. Reklamacija fizičnega izdelka

V primeru stvarne napake na izdelku, ima stranka oziroma kupec 60 dni časa, da o tem pisno obvesti ponudnika na info@dosezisanje.si. Naročnik oziroma kupec mora napako natančneje opisati in omogočiti podjetju oz. ponudniku, da izdelek pregleda.

Ponudnik stranki oziroma kupcu v osmih dneh odgovori na zahtevek.

Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka je dobro da kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamira tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na elektronski naslov info@dosezisanje.si. Podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite prej z nami s sporočilom o tej želji na info@dosezisanje.si.

32. Odgovornost za stvarne in pravne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 60 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje na info@dosezisanje.si.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena z zakonom o varstvu potrošnika. Pogodbeno določilo, ki temu nasprotuje, je nično.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bomo čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodili vaši zahtevi. Prav tako bomo na vašo zahtevo pisno odgovorili najpozneje v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

33. Reklamacija storitve

Podjetje pri storitvah mentoriranja, coachinga, branja kart, spletnih tečajev upošteva le pisne reklamacije, ki so posredovane na elektronski naslov: info@dosezisanje.si v roku 60 dni od naročila storitve. Pisna reklamacija mora zajemati:

 • točno navedbo storitve, na katero se reklamacija nanaša,
 • zakaj se storitev reklamira in
 • priložene morajo biti kopije vseh vaj in nalog, ki jih je naročnik naredil do zadnjega prejetega modula pred posredovano reklamacijo.

Podjetje naročniku odgovori najkasneje v roku 8 dni. V primeru upravičenosti reklamacije, podjetje naročniku vrne vplačani znesek najkasneje v roku 30. dni od prejema pisne reklamacije.

Podjetje ne upošteva reklamacij, ki se ne nanašajo na dogovorjene vsebine oziroma reklamacij, ki izhajajo iz nerealnih pričakovanj naročnika.

Ponudnik prav tako ne vrača kupnine za vse digitalne izdelke in storitve, ki so bile personalizirane in realizirane izključno za stranko. Odprti pa smo za pogovor in željo po rešitvi, ki bo ustrezala tako ponudniku in stranki.

34. Posebni dogovori

Ne glede na določbe tega akta, se lahko ponudnik in naročnik dogovorita in uredita poslovno razmerje drugače, v skupnem zasledovanju interesa obeh.

35. Potrdilo o sklenjeni pogodbi

Podjetje Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p. hrani vsa besedila pogodbe (račune) in le ti so dostopni tudi potrošniku. Vsi kupci lahko dostopajo do potrdila o sklenjeni pogodbi (računa) pred dostavo naročenega blaga tako, da nas kontaktirajo preko emaila info@dosezisanje.si – račun vam ponovno pošljemo na želeni elektronski naslov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi (sklenjene pogodbe) se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 3.1.2023 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja podjetja Dosezi sanje, Aneja Štrukelj s.p..