SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen (pravna narava)

Pogoji poslovanja so interni akt podjetja DOSEZI SANJE, Aneja Štrukelj s.p. (v nadaljevanju: podjetje), ki ima naravo avtonomnega pravnega vira.

 1. člen (zakonodaja)

Akt je pripravljen skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

 1. člen (namen)

Akt določa pravice in obveznosti podjetja pri upravljanju spletnega mesta anejastrukelj.si, dosezisanje.si, poddomen in Facebook strani Dosezi Sanje, Facebook strani Aneja Štrukelj – Human Design, Instagram strani anejastrukelj in opravljanju storitev, ki jih ponuja ter izdelkov in pravice in obveznosti uporabnikov spletnih mest podjetja in naročnikov storitev podjetja oziroma kupcev izdelkov (v nadaljevanju: naročnik).

 1. člen (načela)

Podjetje spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri sklepanju pravnih poslov in obdelovanju osebnih podatkov.

Podjetje ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.

 1. člen (varstvo osebnih podatkov)

Podjetje spoštuje načelo sorazmernosti in obdeluje ustrezne osebne podatke pri opravljanju storitev, ki so po obsegu primerni le glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Podjetje spoštuje načelo jasnosti in s tem aktom jasno in razumljivo obvešča naročnika o namenih obdelave osebnih podatkov.

 1. člen (varstvo avtorskih pravic)

Besedilo tega akta je v lasti podjetja. Ta akt je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med podjetjem in naročnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Vsa besedila na spletni strani anejastrukelj.si in dosezisanje.si, vseh njegovih poddomenah in na straneh družbenih omrežjih, ki jih upravlja podjetje, so last podjetja. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila, razen izjem, ki jih določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

 1. člen (veljavnost)

Akt velja od dne objave, ki je določen v končnih določbah in velja za vse pravne posle, ki se sklepajo s podjetjem, ne glede na sedež naročnika.

 1. člen (upravljavec spletne strani)

Po tem aktu je upravljavec spletnega mesta anejastrukelj.si in osebnih podatkov, kolikor z njimi upravlja:

DOSEZI SANJE, Aneja Štrukelj s.p.

Klanec 3, 5250 Solkan

Matična številka: 6409059000

Davčna številka: 53406273, nismo zavezanci za DDV

Transakcijski račun: NKBM SI56 0400 1004 9970 412

Kontaktni naslov: info@dosezisanje.si

STORITVE IN IZDELKI PODJETJA

 1. člen (storitve in izdelki podjetja)

Podjetje ponuja izdelke in storitve, ki se nanašajo na osebnostni razvoj in so primeroma sledeče:

 1. spletni tečaji
 2. planerji, dnevniki in knjige in dodatni pripomočki zanje (nalepke, digitalni produkti za natisniti)
 3. svetovanja

Storitve in izdelki podjetja so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani anejastrukelj.si. Sestavni del ponudbe je tudi cenik podjetja, ki je dostopen ob posameznih storitvah in izdelkih.

 1. člen (ponudba storitev in izdelkov)

Podjetje izdelke in storitve ponuja naročnikom preko spletne strani anejastrukelj.si, njenih poddomenah in preko več različnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn, itd.).

Podjetje v ponudbi opredeli lastnosti izdelka in vsebino storitve, pomen in tehnike opravljanja tečajev in vaj ter ceno posamezne storitve ali izdelka.

 1. člen (naročilo izdelkov in storitev)

Podjetje ponuja storitve v obliki spletnih video treningov, vaj, pregledov opravljenih vaj in druge oblike.

Podjetje v ponudbi navede tudi termine za opravljanje teh storitev. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe terminov, ki so prvotno objavljeni in o teh spremembah pravočasno obvesti naročnika. Naročnik je s tem seznanjen in se strinja. V primeru, da spremenjeni termin naročniku ne ustreza, se podjetje potrudi, da z naročnikom uskladita termin, ki mu ustreza. V primeru, da tak dogovor ni možen, lahko naročnik odstopi od pogodbe in ima pravico do povračila že vplačanega zneska.

Podjetje ponuja izdelke, ki jih pošilja po navadni pošti, izdelke, ki jih posreduje v elektronski obliki na podani elektronski naslov in svetovanja, ki se jih izvede v živo ali preko platform za online konference.

Naročnik odda svoje naročilo preko spletnih obrazcev, ki so dostopni na spletni strani anejastrukelj.si.

Vse cene so izražene v € (EUR) in ne vključujejo DDV. Podjetje cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

 1. člen (plačilo izdelkov in storitev)

Naročnik prejme na posredovani elektronski naslov predračun za storitev ali izdelek. Po plačilu računa, podjetje pošlje račun na posredovani elektronski naslov. Na željo naročnika, mu podjetje posreduje račun tudi v papirnati obliki na posredovani kontaktni naslov.

Ponudba storitve ali izdelka šteje za sprejeto in naročnik naroči storitev ali izdelek s plačilom posredovanega predračuna. Naročnik je pred naročilom seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Naročnik je seznanjen, da se s plačilom storitve šteje pogodba za sklenjeno.

Glede na naravo storitve, je lahko plačilo dogovorjeno tudi v več obrokih. Podjetje si v takem primeru pridružuje pravico, da naročeno storitev razdeli po delih in jo naročniku posreduje na podlagi plačanih obrokov.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da mu podjetje v primeru neplačila zneska ali posameznega obroka z več kot 3-dnevno zamudo, lahko omeji ali onemogoči uporabo storitev podjetja.

Po plačilu predračuna mu podjetje pošlje izbrano storitev ali izdelek oziroma omogoči uporabo storitev.

Naročnik je seznanjen, da je v primerih dostave na poštni naslov lahko dogovorjeno tudi plačilo po povzetju. Naročnik in podjetje se lahko dogovorita tudi za osebni prevzem na sedežu podjetja po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da ima podjetje v primeru napake pri posredovanem predračunu (npr. napačen znesek ali specifikacija storitev) možnost, da napako odpravi. Naročnik je v takem primeru dolžan poravnati popravljeni znesek ali pa odstopiti od naročila.

 1. člen (dostava na elektronski naslov)

Storitev je opravljena, ko podjetje posreduje naročniku vse dokumente, ki jih zajema naročena storitev.

Storitev šteje za dostavljeno, ko podjetje prejme elektronsko potrdilo o prejemu elektronske pošte. Storitev šteje za dostavljeno tudi, če naročnik kako drugače potrdi prejeto storitev oziroma ne sporoči, da storitve ni prejel. V primeru, da naročnik ustno potrdi prejeto storitev, podjetje zaprosi še za pisno potrditev po elektronski pošti.

V primeru tehničnih težav pri elektronski dostavi, sta podjetje in naročnik zavezana, da se vzajemno obvestita o težavah pri dostavi, z namenom, da se težave uspešno odpravijo in podjetje storitev uspešno dostavi.

 1. člen (dostava na poštni naslov)

Izdelke podjetje dostavlja preko Pošte Slovenije, GLS ali druge paketne dostave, ki izvaja dostavo blaga na domu. Naročnik je seznanjen, da je cena dostave odvisna od velikosti naročenega izdelka in se določa po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, GLS oziroma druge dostavne službe. Podjetje naročnika seznani s ceno dostave in odkupnine v predračunu, ki ga posreduje naročniku v plačilo.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da dostavna služba dostavi naročene izdelke v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in na naslov, ki ga je naročnik posredoval ob naročilu.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da v primeru nezmožnosti prevzema izdelkov na domu, izdelke lahko prevzame na naslovu Pošte Slovenije, ki je naveden na obvestilu o prispeli pošiljki ali paketomatih podjetja GLS.

V primeru neprevzetega vračila pošiljke, podjetje kontaktira naročnika in ga seznani z nastalo situacijo. Paket se ponovno pošlje na stroške naročnika in sicer preko Pošte Slovenija s storitvijo PPN (poštnino plača naslovnik). Ponovno pošiljanje zaračuna Pošta Slovenija po njihovem veljanem ceniku.

 1. člen (reklamacija storitve)

Podjetje pri storitvah svetovanj, vaj in coachingov upošteva le pisne reklamacije, ki so posredovane na elektronski naslov: info@dosezisanje.si v roku 60 dni od naročila storitve. Pisna reklamacija mora zajemati:

 • točno navedbo storitve, na katero se reklamacija nanaša,
 • zakaj se storitev reklamira in
 • priložene morajo biti kopije vseh vaj in nalog, ki jih je naročnik naredil do zadnjega prejetega modula pred posredovano reklamacijo.

Podjetje naročniku odgovori najkasneje v roku 8 dni. V primeru upravičenosti reklamacije, podjetje naročniku vrne vplačani znesek najkasneje v roku 30. dni od prejema pisne reklamacije.

Podjetje ne upošteva reklamacij, ki se ne nanašajo na dogovorjene vsebine oziroma reklamacij, ki izhajajo iz nerealnih pričakovanj naročnika.

 1. člen (reklamacija izdelka)

V primeru stvarne napake na izdelku, ima naročnik oziroma kupec 60 dni časa, da o tem pisno obvesti podjetje na info@dosezisanje.si. Naročnik oziroma kupec mora napako natančneje opisati in omogočiti podjetju, da izdelek pregleda.

Podjetje naročniku oziroma kupcu v osmih dneh odgovori na zahtevek.

 1. člen (odstop od pogodbe pri naročilu storitev)

Podjetje ne omogoča odstopa od pogodbe pri storitvah, ki jih ponuja, v roku 14 dni od sklenjene pogodbe oziroma naročila storitve, brez navedbe razloga. Šteje se, da je naročnik s tem seznanjen in se strinja.

 1. člen (odstop od pogodbe pri nakupu izdelkov)

Podjetje skladno z zakonom o varstvu potrošnikov omogoča naročniku oziroma kupcu izdelkov, da v roku 14 dni od prejema izdelkov, brez navedbe razloga te izdelke vrnejo nazaj. Podjetje v takem primeru vrne denar najkasneje v roku 30 dni. Ta določba velja le za fizične osebe in za izdelke, ki niso personalizirani po želji naročnika.

Naročnik oziroma kupec je seznanjen in se strinja, da v takem primeru stroške pošiljanja izdelka nazaj krije sam.

 1. člen (posebni dogovori)

Ne glede na določbe tega akta, lahko podjetje in naročnik dogovorita in uredita poslovno razmerje drugače, v skupnem zasledovanju interesa obeh.

 1. člen (omejitve odgovornosti)

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletnih straneh podjetja. Podjetje ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov.

Vse slike na spletnih straneh podjetja se po tem aktu štejejo za simbolične. Vsak izdelek je unikaten, zato lahko pride do manjših odstopanj v barvi ali vzorcu.

Različne oblike svetovanja in izobraževanja, ki jih podjetje ponuja, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Storitve podjetja ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Po tem aktu se šteje, da je vsak naročnik takih storitev našega podjetja seznanjen in se s tem strinja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21.člen (osebni podatki)

Podatki o pravnih osebah niso osebni podatki in kot taki podvrženi temu aktu, osebni podatki posameznika v določeni pravni osebi pa so osebni podatki in kot taki podvrženi temu aktu.

Ta akt opredeljuje obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so s podjetjem sklenili pogodbo oziroma naročili storitev ali izdelek ali so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Ta akt opredeljuje tudi obdelavo osebnih podatkov, za katero ima podlage v zakonu in za katero je podjetje pridobilo pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Podjetje lahko obdeluje sledeče osebne podatke:

 • ime in priimek uporabnika
 • elektronski naslov uporabnika
 • stacionarno in/ali mobilno telefonsko številko uporabnika
 • primarni naslov oziroma naslov za dostavo

druge osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla.

22. člen (osebna privolitev posameznika)

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja podjetje.

23. člen (namen zbiranja osebnih podatkov)

Podjetje po tem aktu primarno zbira osebne podatke za namene opravljanja storitev, ki jih ponuja in prodajo izdelkov. Tako pridobljene osebne podatke hrani v zbirki osebnih podatkov za čas opravljanja dogovorjenih storitev.

Podjetje po tem aktu lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja lastnih storitev z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (neposredno trženje).

24. člen (neposredno trženje)

Za namene neposrednega trženja lahko podjetje uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbralo v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime in naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve lahko podjetje obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

V primeru, da bi podjetje po tem aktu nameravalo posredovati osebne podatke drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je po tem aktu zavezano obvestiti posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati, kam in za kakšen namen. Stroške obvestila krije podjetje.

25. člen (pravica do izvzetja)

Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte.

Podjetje se po tem aktu zavezuje, da bo pri vsaki obliki neposrednega trženja dalo posamezniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavljata zakonodaja in ta akt.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

26. člen (piškotki)

Pri uporabi piškotkov podjetje ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika. Podjetje ne uporablja elektronskih komunikacijskih omrežij za shranjevanje osebnih podatkov ali pridobitev dostopa do osebnih podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika.

Podjetje tehnično shranjuje podatke in dostopa do njih izključno za namen opravljanja oziroma lajšanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja ter za zagotovitev storitev v dogovoru z uporabnikom.

Na podlagi tega akta podjetje uporablja piškotke seje z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani.

Na podlagi tega akta podjetje uporablja navadne piškotke z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani in z namenom profiliranja uporabnikov spletne strani.

Podjetje zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto podjetja. Uporabnik v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Podjetje zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Podjetje zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Podjetje zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Podjetje ima področje piškotkov dodatno posebej urejeno na posebni povezavi, ki si ga lahko ogledate tukaj.

27. člen (profiliranje uporabnikov)

Podjetje lahko profilira uporabnike spletne strani, vendar pri profiliranju uporabnikov podjetje ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika.

Podjetje oblikuje profile uporabnikov in jih obdeluje v brezosebni obliki za namene statistike.

Podatki, ki so namenjeni profiliranju uporabnikov so predvsem: število obiskov te spletne strani, povprečni čas obiska, odstotek novih obiskov, lokacijo obiskov, število obiskanih spletnih strani in druge podatke, ki so podjetju potrebni za uspešno izvajanje svoje dejavnosti in oblikovanje ponudb svojih storitev.

28. člen (posredovanje osebnih podatkov)

Podjetje na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Podjetje na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

29. člen (mnenja uporabnikov)

Podjetje lahko objavi mnenja oziroma komentarje naročnikov storitev ter recenzije izdelkov, ki jih pridobi s strani svojih naročnikov oziroma kupcev.

Šteje se, da je naročnik s tem seznanjen in se strinja, da lahko podjetje časovno neomejeno in za katerikoli primeren namen besedila mnenj tudi uporabi.

Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic tega besedila ter da materialne pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na podjetje. Podjetje se zavezuje, da vedno navede tudi avtorja besedila.

Podjetje vsa mnenja pregleda in ne objavlja mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni in po mnenju podjetja ne nudijo koristi drugim uporabnikom oziroma obiskovalcem spletnih strani podjetja.

KONČNE DOLOČBE

30. člen (zavezujoča narava)

Ta akt je za podjetje in naročnika zavezujoč, z izjemo posebnih dogovorov med njima. Ta akt je tudi sestavni del naročila, ki ga podjetje sklene z naročnikom.

31. člen (spremembe akta)

Podjetje si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Podjetje se zavezuje svoje naročnike o teh spremembah obveščati preko elektronske pošte ali na drug dogovorjeni način.

32. člen (reševanje sporov)

Podjetje in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kontaktni elektronski naslov za reševanje nesoglasij je:info@dosezisanje.si. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora po tem aktu pristojno sodišče v Novi Gorici.

33. člen (začetek veljavnosti)

Ta akt je veljaven od 10.09.2018.